ПАМ'ЯТКА

для батьків про відповідальність за утримання, виховання танавчання неповнолітніх

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 52.Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатаціяпереслідується за законом.

Стаття53. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

КОДЕКС ПРО ШЛЮБ ТА СІМ'Ю УКРАЇНИ

Стаття 59.Батьки користуються рівними правами і несутьрівні обов'язки щодо своїх дітей і у випадках, коли шлюб між нимирозірвано.

Стаття60. Захист прав та інтересів неповнолітніх дітей лежитьна їх батьках...

Стаття61. Батьки мають право і зобов'язані виховувати своїхдітей, піклуватися про їх здоров'я, фізичний, духовний і моральнийрозвиток, навчання, готувати їх до праці. Батьківські права неможуть здійснюватися в суперечності з інтересами дітей. Приненалежному виконанні батьками (одним з них) обов'язків повихованню або при зловживанні батьківськими правами, діти вправізвернутися за захистом своїх прав та інтересів до органів опіки іпіклування.

Стаття70. Батьки або один з них можуть бути позбавленібатьківських прав, якщо буде встановлено, що вони ухиляються відвиконання своїх обов'язків по вихованню дітей, в тому числі привідмові без поважних причин взяти дитину з пологового будинку(відділення) та інших дитячих лікувально-профілактичних інавчально-виховних закладів, або зловживають своїми батьківськимиправами, жорстоко поводяться з дітьми, шкідливо впливають надітей своєю аморальною, антигромадською поведінкою, а також,якщо батьки є хронічними алкоголіками або наркоманами.Позбавлення батьківських прав проводиться тільки в судовомупорядку.

Стаття74. Позбавлення батьківських прав не звільняє батьків від утримання дітей.

Стаття76. Суд може прийняти рішення про відібрання дитини і передачу її на опікування органів опіки і піклування незалежновід позбавлення батьківських прав, якщо залишення дитини в осіб,у яких вона перебуває, небезпечне для неї.Увиняткових випадкахпри безпосередній загрозі життю або здоров'ю дитини, органи опіки і піклування вправі прийняти рішення про негайне відібрання дитини у батьків або інших осіб, на вихованні яких вона фактичноперебуває.

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"

Стаття 59.Відповідальність батьків за розвиток дитини:

1.Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини якособистості.

2.На кожного з батьків покладається однаковавідповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

3.Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані: постійнодбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей, поважатигідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти,милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім'ї,старших за віком, до народних традицій та звичаїв; сприятиздобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечуватиповноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту,рівня та обсягу; виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 180.За доведення неповнолітнього до стану сп'яніння (шляхом особистого прикладу, або психічного чи фізичногоспонукання до вживання спиртних напоїв).

Стаття 184. (ч 1).За систематичне ухилення від виконанняобов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.

Стаття 184.(ч.4).До неповнолітніх, які не досягли 14-16 років івідповідно до ст.22 кримінального кодексу не є суб'єктами злочинуі не можуть нести кримінальної відповідальності, застосовуються примусові заходи виховного характеру, які передбачені ст.23 Кримінального кодексу, а батьки несуть адміністративнувідповідальність.

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 166.Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиноюабо за особою, якій встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки - карається обмеженням волі на строк від двох доп'яти років та позбавленням волі на той же термін.

Стаття 167.Використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду підопічним карається штрафом до п'ятдесятинеоподаткованих мінімумів доходів громадян та виправнимироботами на термін до двох років.

Стаття 303.Дії щодо примушування чи втягнення до заняттяпроституцією неповнолітнього караються позбавленням волі натермін від трьох до п'яти років.

Стаття 304.Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, упияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми - карається,обмеженням волі на термін до п'яти років та позбавленням волі натой же термін.

Кiлькiсть переглядiв: 319

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.